:: แสดงรายการสินค้าตามประเภท :: ประเภทสินค้าที่คุณเลือก : STAR AIRE
Over 31 years ago, Star Aire is air conditioning manufacturer. And domestic products Focus on the export to foreign countries freckles. Which is used in the air conditioning industry. Or designing products based on specific customer needs. Including the ability to manufacture high. It is one of the air-conditioning manufacturer in the known world.DM-095IV/CM-095IV

ราคา 14,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-125IV/CM-125IV

ราคา 15,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-185IV/CM-185IV

ราคา 21,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-245IV/CM-245IV

ราคา 28,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-095-A/CM-095-A

ราคา 14,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-125-A/CM-125-A

ราคา 15,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-185-A/CM-185-A

ราคา 20,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DM-245-A/CM-245-A

ราคา 25,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-30/CR-30A

ราคา 36,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-33/CR-33A

ราคา 37,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-36/CR-36A

ราคา 39,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-40/CR-40A

ราคา 43,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-45/CR-45A

ราคา 47,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DW-48/CR-48A

ราคา 48,600.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DRW-305/CR-305A

ราคา 38,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

DRW-365/CR-365A

ราคา 14,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

MAS900H/ยาว 90 cm

ราคา 14,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

MAS1200H/ยาว 120 cm

ราคา 16,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

MAS1500H/ยาว 150 cm

ราคา 18,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

IRW-365/OR-365A

ราคา 40,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เราจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง