:: แสดงรายการสินค้าตามประเภท :: ประเภทสินค้าที่คุณเลือก : DAIKIN


ไดกิ้น ผู้นำนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลกที่ส่งต่อความเย็นไปกว่า 140 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 1930
เราตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผ่านการผลิตภัณฑ์และบริการเครื่องปรับอากาศของเรา
ร่วมสัมผัสเสียงตอบรับจากผู้ใช้ไดกิ้น เทคโนโลยีล้ำสมัย และเรื่องราวของเราร่วมสัมผัสไดกิ้น

    
FTM09PV2S

ราคา 16,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM13PV2S

ราคา 18,600.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM15PV2S

ราคา 22,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM18PV2S

ราคา 27,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ09YV2S

ราคา 16,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ12YV2S

ราคา 18,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ15YV2S

ราคา 22,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ18YV2S

ราคา 27,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ24YV2S

ราคา 38,100.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF09YV2S

ราคา 19,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF12YV2S

ราคา 22,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF15YV2S

ราคา 27,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF18YV2S

ราคา 32,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF24YV2S

ราคา 44,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC09YV2S

ราคา 21,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC12YV2S

ราคา 25,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC15YV2S

ราคา 29,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC18YV2S

ราคา 33,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC24YV2S

ราคา 45,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM09YV2S

ราคา 25,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM12YV2S

ราคา 28,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM15YV2S

ราคา 33,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM18YV2S

ราคา 37,700.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM24YV2S

ราคา 52,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKZ09YV2S

ราคา 32,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKZ12YV2S

ราคา 33,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKZ15VV2S

ราคา 41,400.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKZ18VV2S

ราคา 46,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKZ24YV2S

ราคา 60,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FAVF36UV2S

ราคา 53,700.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM33NV2S

ราคา 50,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

MCK55TVM6

ราคา 17,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เราจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง