ติดต่อเราทักษิณแอร์เซ็นเตอร์ (ฟ้าฮ่าม)
199/373 หมู่ 9 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 053-345057
ทักษิณแอร์ (แม่โจ้)
110/6 ม. 5 ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร 053-353255
ทักษิณแอร์ (แม่ริม)
206/7 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร 053-120445
ทักษิณแอร์ (ปาย)
639 ม.8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮองสอน โทร 053-699500 ร้านตั้งอยู่ตรงข้าม ปั๋ม PT Petrol Stationเราจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง