:: แสดงรายการสินค้าตามประเภท :: ประเภทสินค้าที่คุณเลือก : DAIKIN
ไดกิ้น ผู้นำนวัตกรรมระบบปรับอากาศระดับโลกที่ส่งต่อความเย็นไปกว่า 140 ประเทศ นับตั้งแต่ปี 1930 เราตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผ่านการผลิตภัณฑ์และบริการเครื่องปรับอากาศของเราร่วมสัมผัสเสียงตอบรับจาก
ผู้ใช้ไดกิ้น เทคโนโลยีล้ำสมัย และเรื่องราวของเราร่วมสัมผัสไดกิ้น
FTM09PV2S

ราคา 14,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM13PV2S

ราคา 16,700.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM15PV2S

ราคา 20,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM18PV2S

ราคา 25,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM24PV2S

ราคา 36,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTM28PV2S

ราคา 37,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ09UV2S

ราคา 14,800.00 บาท

รายละเอียด

FTKQ12UV2S

ราคา 17,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ15UV2S

ราคา 20,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ18UV2S

ราคา 26,100.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKQ24UV2S

ราคา 35,700.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF09UV2S

ราคา 15,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF12UV2S

ราคา 18,800.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF15UV2S

ราคา 22,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF18UV2S

ราคา 27,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKF24UV2S

ราคา 37,400.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC09TV2S

ราคา 18,300.00 บาท

รายละเอียด

FTKC12TV2S

ราคา 21,500.00 บาท

รายละเอียด

FTKC15TV2S

ราคา 25,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC18TV2S

ราคา 29,000.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC24TV2S

ราคา 40,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKC28TV2S

ราคา 46,700.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM09SV2S

ราคา 23,500.00 บาท

รายละเอียด

FTKM12SV2S

ราคา 26,400.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM15SV2S

ราคา 30,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM18SV2S

ราคา 34,900.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM24SV2S

ราคา 43,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM28SV2S

ราคา 48,200.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FTKM33NV2S

ราคา 50,300.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

FAVF36UV2S

ราคา 49,400.00 บาท

รายละเอียด

MCK55TVM6

ราคา 17,500.00 บาท

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เราจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ทุกยี่ห้อ อุปกรณ์ ต่างๆ สำหรับ ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง